Historia zmian w programie

11-02-2010 Pobierz bez instalatora (1092KB) Pobierz instalator (1272KB)
 • Poprawiony błąd z psuciem się struktury folderów programu przy pierwszym uruchomieniu na niektórych systemach.
 • Historia działa teraz dokładnie tak samo, jak w przeglądarkach internetowych.
 • Do 3x szybsze generowanie załączników Qutoed Printable/Base64 przy nieco mniejszym użyciu pamięci.
 • Dekoder Quoted-Printable dodawał niepotrzebne znaki łamania linii na końcu binarnych załączników.
 • Historia nie działała prawidłowo po permanentnym usunięciu wiadomości które znajdowały się w historii.
 • Funkcja wskazywania wiadomości do późniejszego pobrania powodowała małe wycieki pamięci.
 • Zlikwidowany problem z błędem Access Violation pojawiającym się czasem na początku próby importu plików Mbox do niepustego folderu.
 • Do makra $winamp; dodana obsługa odtwarzacza foobar2000 1.0.
 • W niektórych miejscach programu dawało się wprowadzić puste wyrażenia regularne, prowadząc do błędów Access Violation.
 • Do podglądu obrazków dodana opocja tworzenia negatywu.
 • Menu "Folder" (i menu podręczne folderów) wzbogaciło się o polecenie do sortowania podfolderów alfabetycznie.
 • Czasami po wybraniu domyślnego szablonu w oknie ustawień folderu i kliknięciu "OK", wyskakiwał błąd Access Violation.
 • Jeśli folder z szablonami (wzorami) posiadał przypadkiem absurdalną ilość wiadomości (ponad 10 tysięcy), otwieranie okna ustawień folderu mogło trwać nawet kilkanaście godzin.
 • Pobieranie wiadomości z serwerów POP3 i NNTP powinno być o jakieś 8% mniej procesorożerne.
 • Podczas pobierania, wiadomości były dodawane do aktualnego folderu w złej kolejności (sortowanie po innej kolumnie).
 • Nałożone większe restrykcje co do obsługi pól w linkach MAILTO:.
 • Pole "body=" w linkach MAILTO: jest już obsługiwane.
 • Dodana autoryzacja NTLM do protokołu POP3.
 • Autoryzacja NTLM w protokole POP3 i SMTP od teraz wymaga obecności bibliotek OpenSSL.
 • Dodane nowe makro $extparser; umożliwiające przefiltrowanie szablonu przez zewnętrzny interpreter, np. PHP.
 • Zlikwidowany wyciek pamięci pojawiający się przy zapisie (reedycji) już istniejącej wiadomości.
 • Po użyciu polecenia "Zwolnij pamięć" z menu podręcznego tray'owej ikonki, wszystkie polecenia tyczące się wybranej wiadomości kończyły się błędem nawet jeśli wiadomość była wybrana.
 • Zlikwidowany błąd "Not a Winsock error" pojawiający się czasami podczas próby łączenia z serwerami po protokole SSL/TLS.
 • Jeżeli to możliwe, z racji kilkukrotnie wyższej wydajności, przy autoryzacji CRAM-MD5 i CRAM-SHA1 (POP3 i SMTP) program wykorzystuje funkcje MD5 i SHA1 z biblioteki OpenSSL.
 • Poprawione i zoptymalizowane działanie wyszukiwania XPAT.
 • Niepotrzebne pytanie o zamknięcie otwartych połączeń, jeśli pracowało się z czytnikiem online, nie powinno już wyskakiwać.
 • Opcja "Pobierz z serwera" w oknie informacji o nie znalezieniu wiadomości już działa.
 • Szybsze o 10-20% wyszukiwanie wiadomości w folderach.
 • Szybsze wyszukiwanie przyrostowe i z poziomu paska wyszukiwania.
 • Szukanie w aktualnym folderze z poziomu paska wyszukiwania w głównym oknie czasami nie działało prawidłowo.
 • Klawisz "/" aktywuje szukanie w czytanej wiadomości.
 • Klawisz Escape wciśnięty, gdy aktywne jest pole szukania, przenosi do pola treści wiadomości.
 • Przy wskazywaniu wiadomości do późniejszego pobrania, program mógł wskazywać kolejne razy te same wiadomości.
 • Polecenie wyświetlania rejestru filtrów i listy wiadomości do pobrania czasami nie działało prawidłowo (wyświetlał się katalog edytora tekstu). Dodatkowo wskazane wiadomości oznaczane są zielonym kółeczkiem.
 • Pliki mime_types.txt oraz tips.txt są włączone w plik wykonywalny programu.
 • Wiadomości w formacie HTML bez alternatywnej części tekstowej nie dało się obejrzeć w podglądzie IE.
 • Jeszcze szybsze wczytywanie listy grup dyskusyjnych.
 • Nowy kod budujący hierarchiczne drzewo grup.
 • Użytkownicy o nazwach zaczynających się od kropki (np. ".Karolina") nie wyświetlali się na liście użytkowników.
 • Można teraz mieć otwartych równocześnie więcej niż jeden (na jedną instalację programu) plik HCM.
 • Jeśli plik .hcm nie został uaktualniony przed zamknięciem programu (w tym - przed zawieszeniem się programu/systemu), wszelkie zmiany były tracone.
 • Znacznie szybsze otwieranie okna listy grup dyskusyjnych dla dużych list.
 • Pobieranie listy grup pobierało tylko grupy z opisami, ignorując całą resztę.
 • Zaimplementowana funkcja pobierania tylko nowych grup.
 • Pobieranie listy grup jest mniej dysko- i procesorożerne.
 • Poprawione działanie funkcji zamiany (tm)/(TM)/(c)/(C) na symbole i automatycznego poprawiania przypadkowego wciśnięcia klawisza Caps Lock.
 • Funkcja rysowania ramki umożliwia wstawienie ramki złożonej ze znaków Unicode.
 • Dodana możliwość określenia przeglądarki wywoływanej po kliknięciu w linki HTTP.
 • Szereg drobnych poprawek interfejsu.
 • Dodana autodetekcja portu SMTP. Jeśli serwer SMTP nasłuchuje na porcie 587 zamiast 25, program przestawi się automatycznie.
 • Jeśli połączenie SMTP zostało nagle zerwane, program po cichu próbuje je wznowić i ponowić próbę przesyłania wiadomości.
 • Poprawione komunikaty błędów sieciowych połączeń z serwerami SMTP.
 • Zlikwidowany problem z migotaniem tekstu w edytorze pod Windows 7 i być może wcześniejszymi wersjami Windows.
 • Funkcja znajdowania własnej odpowiedzi na czytaną wiadomość przeszukuje obecnie także podfoldery folderów "Niewysłane", "Szkice", "Wysłane" oraz aktualny folder z podfolderami.
 • Dodana funkcja usuwająca grupy z listy grup na serwerze. Działa lokalnie, więc pomyłkowe usunięcia można odwrócić, po prostu pobierając na nowo listę grup z serwera.
 • Zmiana wiadomości w zewnętrznym edytorze, zmiana tematu i dodanie załącznika nie było traktowane jako modyfikacja wiadomości.
 • Po zakończeniu pracy zewnętrznego edytora, w katalogu programu pozostawał zbędny plik tymczasowy.
 • W niektórych przypadkach funkcja autozapisu w ogóle się nie uruchamiała.
 • Zewnętrzne odniesienia do serwerów po protokole SSL (FTPS oraz HTTPS) oraz w tagach IFRAME i FRAME były pomijane przy blokowaniu zewnętrznych odniesień.
 • Wciśnięcie klawisza "End" w pustym wierszu powodowało wyrzucenie błędu.
 • Zintegrowanie Hellcore Mailera z nową pomocą online (http://pomoc.hellcore-mailer.pl) wraz z dodaniem możliwości wyboru systemu pomocy ekranowej (w konfiguracji, w kategorii "Zaawansowane").
 • Zlikwidowany błąd powodujący wysypywanie się programu przy próbie zamknięcia oklienka wiadomości wyświetlającej w odrębnej zakładce załącznik HTML.
 • Znacznie przyspieszone otwieranie załączników/treści HTML w nowym oknie przeglądarki posiadających mnóstwo odwołań do zewnętrznych serwerów.
 • Działa już podgląd na osobnej karcie treści/załączników z osadzonymi w ciele wiadomości obrazkami. Filtrowane są też zewnętrzne odwołania oraz skrypty VBScript.
 • Filtrowane są odwołania w tagach .
 • Poprawione wykrywanie wersji IE.
 • Dodane wyświetlanie HTMLi (załączniki, treści) w osobnych zakładkach używając kontrolki Internet Explorera. Wymagane IE 4.0 lub nowsze, przy czym dla IE < 7, program narzeka na antyczną wersję i sugeruje aktualizację.
 • Jeżeli zainstalowany jest Adobe Acrobat (w wersji conajmniej 6.0), HCM może użyć go do wyświetlania załączonych plików PDF wewnątrz okna programu.
 • Nie jest już sprawdzana pisownia cytatu (w locie, podczas edycji) jeśli wyłączone jest sprawdzanie pisowni w cytacie (w ogóle).
 • Parametr "/convert" niszczył pliki.
 • Dodana obsługa podręczników w formacie HTML (CHM).
 • Usuniętych kilka usterek związanych z wprowadzaniem zmian w konfiguracji.
 • URLe "www.cośtam.coś" znowu działają.
 • Prawoklik na tekście przy włączonej funkcji słownika pod prawym przyciskiem myszy nie powoduje już zmiany zaznaczenia.
 • Znacznie szybsze sprawdzanie pisowni w trakcie pisania.
 • Ciągi cyfr nie są już traktowane jako błędne wyrazy.
 • Ograniczona do nieproporcjonalnych lista czcionek do wyboru dla edytora.
 • Automatyczne zawijanie wierszy w edytorze nie pełni już funkcji stricte kosmetycznej.
 • Niektóre symbole (cudzysłów, wykrzyknik, etc.) były kwalifikowane jako punkty zawijania (przed lub za tymi znakami linie były zawijane).
 • Dodana funkcja automatycznego sprawdzania pisowni w trakcie pisania wraz z wyróżnianiem potencjalnych błędów.
 • Usunięte błędy z odrysowywaniem oraz usuwaniem elementów listy pozostawionych wiadomości na serwerze.
 • Poprawiony błąd z nieprawidłowym kodowaniem znaków diakrytycznych w wyświetlarce treści oraz ze strumieniem dziwnych kodów wpodglądzie załącznika/części HTML, gdy użyte było kodowanie UTF-8 i niektóre znaki (np. niełamliwa spacja) z których interpretacją kontrolka RichEdit ma problemy.
 • Datę używanego buildu można odczytać z okienka "O programie".
 • Jeżeli wyszukiwany ciąg znajdował się w polach indeksowych i treści/nagłówku/nazwie załącznika, program dodawał tę wiadomość do listy znalezionych podwójnie.
 • Zlikwidowane kolejne (mam nadzieję, że ostatnie) źródła błędów Access Violation w wyszukiwarce wiadomości.
 • Zoptymalizowany dekoder nagłówków, wyszukiwanie w nagłówkach powinno być nieco (~10-20%) szybsze.
 • Dodana możliwość wyszukiwania na zasadach podobnych do tych, które obowiązują w wyszukiwarkach internetowych (jeszcze nie do końca działa).
 • Niektórych napisów (np. etykieta przycisku w oknie wyszukiwania po rozpoczęciu szukania) nie było.
 • Do wyszukiwarki wiadomości dodana opcja "Zatrzymaj po pierwszym trafieniu". Przerywa wyszukiwanie po napotkaniu na pierwszą pasującą do wzorca wiadomość.
 • Makro $windows; wykrywa 64-bitowe edycje systemu operacyjnego.
 • Jeżeli login zawierał znaki inne niż litery łacińskie, program czasami geneerował nieprawidłowe nagłówki Message-ID.
 • Makro "$quote;" nie dodaje już pustych wierszy w okolicach kursora i usuwa puste wiersze za ostatnim wierszem cytowanej treści.
 • Funkcja zawijania wierszy w tekście w edytorze przesuwa kursor do odpowiadającego (po zawinięciu) wiersza.
 • Do szybkiego wyszukiwania dodane wyszukiwanie po nazwie (fragmencie nazwy) załącznika.
 • Funkcja reindeksacji folderu nieprawidłowo zliczała załączniki (w indeksie znajdowała się liczba o 1 mniejsza niż rzeczywista).
 • Obejście problemu z wyświetlaniem tekstowej części maili HTML wygenerowanych przez niektóre ułomne generatory (głównie PHPowe).
 • Regexpowe filtry działające na treści i polegające na obecności łańcuchów na samym początku (treści) mogły nie działać prawidłowo.
 • Każde zapisanie listy widoków na dysk powodowało dopisanie do każdego łańcucha niepotrzebnej spacji.
 • Dodana funckja tworzenia skojarzeń systemowych (Narzędzia->Ustawienia->Skojarzenia). Umożliwia skojarzenie Hellcore Mailera z plikami .eml, .msg oraz .hcm i protokołami mailto: oraz news:. Okno skojarzeń umożliwia również cofnięcie zmian dokonanych przez program.
 • Dodany parametr /showfile, wyświetlający wskazane pliki. Działa jak skrzyżowanie /showeml, /showpic oraz /startuser , ale automatycznie wykrywa rodzaj pliku.
 • Dodany parametr /revertassocs, umożliwiający cofnięcie skojarzenia protokołów i typów plików z programem (pod warunkiem że to program dokonywał kojarzenia).
 • Czasami przy zamykaniu pliku użytkownika w katalogu z danymi pozostawały jakieś śmieci.
 • Podczas prób wyświetlania większych obrazków przy otwieraniu plików .eml/.msg wyświetlał się mylący komunikat o nieprawidłowym formacie pliku.
 • Makro $windows; wykrywa system operacyjny ReactOS.
 • Dodany nowy parametr wiersza poleceń "url", pozwalający otwierać linki w HCMie lub pośrednio przez HCMa, jak i tworzyć nowe posty i maile za pomocą HCMa po kliknięciu w linki np. "mailto:" w przeglądarce. Użycie: /url , np. hcm.exe /url mailto:piotrek@hellcore-mailer.pl?s=Temat.
 • Zlikwidowany problem z uruchamianiem niepotrzebnych instancji Hellcore Mailera, gdy działa już jedna kopia i wyświetlało się obrazki/maile via parametry /showpic i/lub /showeml.
 • Zmniejszone użycie procesora przez proces Hellcore Mailera przy ściąganiu dużej ilości postów z serwera/serwerów news po szybkim łączu (co najmniej 2mbit).
 • Zlikwidowanych jeszcze kilka innych wycieków pamięci w kodzie NNTP.
 • Zlikwidowane dwa wycieki pamięci w kodzie pobierającym i filtrującym nagłówki wiadomości z grup dyskusyjnych.
 • Nieco zmniejszone użycie pamięci przez kod pobierający nagłówki przed treściami.
 • Przy dekodowaniu ogromnych wiadomości z wieloma średnimi (<15MB) załącznikami program powinien rzadziej korzystać z plików tymczasowych.
 • Można teraz pobierać i wysyłać wiadomości z konkretnego serwera News, używając menu rozwijającego się po kliknięciu strzałki w dół obok przycisku "pobierz wiadomości z konta".
 • Jeżeli niektóre konta posiadały zapamiętane hasła a inne nie, okienko postępu pobierania wiadomości po kliknięciu przycisku "Zamknij" błędnie pytało się, czy przerwać połączenia mimo że wszystkie połączenia były dawno zakonczońe.
 • Funkcja "Importuj" w oknie edycji reguł filtra wyświetlała dziwne okienko dialogowe gdy importowany plik był obszerny. No i ostatecznie nie działała.
 • Do okienka Szybki Tekst dodany przycisk "Pomoc" (wymagany nowszy help, który dojdzie najwcześniej jutro).
 • Zmiana języka interfejsu nie powodowała zmiany języka pliku pomocy, menu "Pomoc" nie było tłumaczone w istniejących oknach.
 • Czyszczenie historii programu (w konfguracji) obecnie jest poprzedzone żądaniem potwierdzenia wykonania operacji.
 • Zmiana języka po otwarciu i zamknięciu okna konfiguracji programu powodowała błędy Access Violation.
 • Wybranie warunku "Jest/Nie jest w folderze" w edytorze reguły filtra blokowało rodzaj pola edycyjnego (wybranie innego warunku nie przywracało edytora wiersza tekstu).
 • Zaimplementowane warunki "to ja" i "to nie ja" dla reguł szukających w nadawcach i odbiorcach (wspomniane w helpie ale nigdy zaimplementowane).
 • Edytor reguły filtra upierał się przy swojej wizji tego, jaki warunek był wybrany.
 • Wybór folderu książki adresowej dla warunku "jest/nie jest w folderze" nie działał prawidłowo.
 • Linki czasami nie działały mimo że były wykrywane.
 • Linki "cid:" nie działały bądź nie były wykrywane. Dodany komunikat informujący o nie znalezienu elementu o danym CIDzie.
 • Plik z cache rozpoznawanych URLi obecnie nazywa się "knownurls.hmc". Stary plik ("knownurls.cfg") można skasować.
 • Dodana opcja "Kopiuj po zaznaczeniu". Domyślnie wyłączona. Po włączeniu, po zakończeniu zaznaczania tekstu w oknie edytora bądź podglądu tekstowego załącznika, zaznaczony fragment automatycznie zostanie skopiowany do schowka (działanie a'la PuTTY).
 • Dodana funkcja Szybki Tekst. Pozwala wstawiać zadeklarowane wcześniej dłuższe frazy (zdania, linki, etc) i przypisać im skrótową nazwę oraz klawisz na klawiaturze. Wywołanie: Ctrl+Q w oknie edytora.
 • Program, po wprowadzeniu błędnego loginu/hasła (nieistotne czy w ustawieniach konta, czy w requesterze podczas łączenia), nie pozwalał wprowadzić nowych inaczej niż przez ustawienia konta. Jeśli w requesterze odhaczono zapamiętywanie loginu/hasła do końca sesji, nie było możliwości skorygowania literówki.
 • Import plików CSV/TSV został przepisany od zera. Dodana możliwość nie importowania niektórych pól, nie importowania pierwszego rekordu, obsługa nowych pól książki adresowej oraz kodowania UTF-8 (wykrywane automatycznie).
 • Eksport do pliku CSV został rozszerzony o pole nazwy firmy oraz obsługę kodowania UTF-8.
 • Możliwe jest przerwanie importu zawartości grup z Mozilla Thunderbird (dotychczas ignorowane).
 • Podgląd obrazków umożliwia przewijanie rolkami myszki (jeśli myszka ma dwie lub więcej rolek, druga służy do przewijania w poziomie). UWAGA: w systemach Windows XP i starszych przewijanie w poziomie może - ale nie musi - nie działać bez specjalnego sterownika (przeważnie dołączanego do myszki).
 • Zlikwidowany problem z wyskakującym błędem "Cannot change visible in OnShow or OnHide" podczas pobierania/importowania wiadomości z włączonym blokowaniem podejrzanych załączników.
 • Pliki bez rozszerzeń nie są już traktowane jako podejrzane.
 • Dodana opcja umożliwiająca import samych plików TBB (folderów The Bat) do wskazanego folderu.
 • Dodany import (na razie tylko) wiadomości z programu The Bat. Nie jest obsługiwany zaszyfrowany magazyn.
 • Drastycznie zoptymalizowany import wiadomości z Outlook Expressa 5-6.
 • Złamane (przez kontrolkę podglądu treści) linki oraz linki HTTP/FTP zawierające znaki Unicode są poprawnie wykrywane.
 • Klikanie w URLe "protokołu" CID: powoduje otwarcie odpowiedniego obrazka.
 • Dodana obsługa dwóch dodatkowych przycisków myszy, standardowo rozpoznawanych w przeglądarkach jako "do przodu" i "do tyłu" (w HCMie pełnią identyczną funkcję z tym, że przekroczenie historii w przód powoduje przejście do następnej nowej wiadomości).
 • Klikanie w URLe typu "user@host.pl" powodowało otworzenie nowego okna edytora z pustym adresem odbiorcy (URL typu "mailto:user@host.pl" działał bez zarzutu).
 • Cały kod sortujący potrafi wykorzystać do 4 rdzeni (logicznych procesorów). Do tej pory tylko kod sortujący po temacie, nadawcach i odbiorcach.
 • Małe zmiany w oknie przypomnienia o urodzinach; zlikwidowany problem z pytajnikami zamiast znaków Unicode w tym oknie.
 • Zlikwidowany błąd Access Violation w funkcji reindeksacji folderu.
 • Rozszerzona obsługa systemów SMP w kodzie sortującym. Teraz sortowanie wiadomości po każdej kolumnie (w tym w oknie wyszukiwania) będzie szybsze na systemach SMP.
 • Sortowanie po kolumnie "W folderze" w oknie wyszukiwania nie działało i było absurdalnie wolne.
 • Przyspieszone drugie i następne wyświetlanie okna konfiguracji programu.
 • W rejestrze komunikatów, w komunikacie o braku nowej poczty na koncie, pojawiało się wprowadzone imię i nazwisko/pseudonim miast nazwy konta. Dodatkowo informacja o pobraniu i usunięciu zera wiadomości nie pojawia się.
 • 4x szybsze wczytywanie pliku tłumaczenia i 4x szybsze tłumaczenie okienek (=nieco szybsze wyświetlanie okienek gdy wykorzystywane jest tłumaczenie interfejsu programu).
 • Zmniejszone użycie pamięci przez kod kompresujący załączniki.
 • Zaimplementowany "BeerLock" - blokada funkcji natychmiastowej wysyłki wiadomości. Gdy włączona, w określonych godzinach wiadomość zamiast zostać wysłana, jest umieszczana w folderze "Niewysłane" bez żadnego ostrzeżenia. Dalej można ją wysłać (używając polecenia wysyłania wszystkich nie wysłanych wiadomości), niemniej jest to dodatkowa czynność która może zapobiec niektórym pijańskim wybrykom ;-)
 • Dodana obsługa pola "Firma" w książce adresowej.
 • Przy wywoływaniu zewnętrznego edytora/podglądzie rejestru filtrów, jeśli w systemie jest poprawnie zainstalowany program Notepad++, program użyje go zamiast systemowego Notatnika.
 • Uaktualniony kod eksportujący książkę adresową do pliku CSV (obsługa UTF-8 i dodawanie wiersza wiodącego).
 • Zlikwidowany błąd Access Violation wyskakujący przy zamykaniu edytora po dodaniu załączników do pisanej wiadomości i usunięciu ich wszystkich.
 • Wyłączona funkcja Cleartype w kontrolce edytora wiadomości - pojedyńcze wiersze tekstu nie powinny już znikać.
 • Dodana funkcja importu książek adresowych w formacie Outlook Expressa (WAB).
 • Poprawionych kilka błędów w interfejsie książki adresowej.
 • ZNACZNIE (nawet 6x) szybsze łączenie danych z dużych, zewnętrznych plików użytkowników.
 • Menu Narzędzia->Ustawienia->Inne listy filtrów zostało podzielone na dwa submenu, jedno na filtry wiadomości przychodzących, drugie - wychodzących.
 • Funkcja wyodrębniania danych do pliku nie działała.
 • Funkcja łączenia danych z zewnętrznego pliku narzekała na różnice w drzewach folderów i w większości przypadków kończyła się błędem Access Violation.
 • Funkcje pobierania i wysyłania wiadomości pocztowych z wybranych kont wyświetlały mylące komuikaty błędów gdy nie było skonfigurowanych kont pocztowych.
 • Okienko ostrzeżenia o niebezpiecznym załączniku pod Windows Vista i Windows 7 posiada systemową ikonkę tarczy.
 • Zamknięcie okienka wyszukiwania (w oknie głównym bądź edytorze) systemowym przyciskiem zamknięcia okna powodowało wyświetlenie błędnej informacji o nie znalezieniu łańcucha.
 • Opcje filtrowania (grupa "Filtrowanie" w menu "Widok") nie działały.
 • Dodana możliwość importu i eksportu adresów z/do wizytówek vCard.
 • Program powinien zamykać się nieco szybciej, szczególnie jeśli jest uruchamiany z różnej maści pamięci flash.
 • Opcje konfiguracyjne "Operuj w miejscu" i "Ignoruj błędy zajętych plików" zostały usunięte (są już niepotrzebne).
 • Dodana opcja "Usuwaj skrypty Javascript" - usuwa skrypty Javascript/JScript z poczty HTML.
 • Dodana opcja "Blokuj wtyczki (<OBJECT>)" - blokuje wtyczki, m. in. Flash (usuwa tag <object>) w poczcie HTML.
 • Zlikwidowanych kilka źródeł błędu "Nieprawidłowa sygnatura nagłówka".
 • Jeśli włączone było sprawdzanie pisowni przy zapisie i Aspell nie był zainstalowany, program przy każdym zapisie wiadomości generował błąd.
 • Jednoliterowe adresy grup były usuwane.
 • Zlikwidowane wycieki pamięci w funkcji usuwającej załączniki z czytanej wiadomości.
 • Okienko wprowadzania loginu i hasła do konta wyskakiwało na wierzch pulpitu, ale nie zabierało fokusu klawiatury.
 • Jeśli program nie mógł pobrać wskazanych wiadomości, zamiast ich tematu i nadawcy pojawiały się krzaczki/kwadraciki.
 • Funkcja usuwania skryptów VBScript z HTMLowych elementów wiadomości już działa.
 • Zablokowana możliwość uszkodzenia folderu, poprzez próbę zaszyfrowania go (używając polecenia menu podręcznego folderów) gdy biblioteka hcm_extra.dll nie istniała bądź była wadliwa.
 • Zredukowane użycie pamięci przez program podczas kopiowania wyświetlanego obrazka do schowka.
 • Do konfiguracji dodana opcja "Proste nagłówki kolumn" wyłączająca cieniowanie nagłówków kolumn na systemach bez kompozycji oraz 2000 i starszych.
 • Dodana możliwość wprowadzenia adresu do odpowiedzi ("reply-to:") w ustawieniach konta/serwera.
 • Zlikwidowany problem z "pływającym" (zapisującym się w losowym katalogu) pliku .newsrc.
 • Submenu "Importuj wiadomości" menu "Foldery" doczekało się polecenia "Outlook Express (DBX)", umożliwiającego zaimportowanie wiadomości z jednego lub więcej plików DBX do aktualnie wybranego folderu.
 • Zawartość pola konfiguracji "adres do odpowiedzi" nie była zapisywana.
 • "Adres do odpowiedzi" nie był wprowadzany do wiadomości.
 • Poprawiona logika kodu automatycznie wypełniającego pola loginów i adresy serwerów w ustawieniach kont.
 • Wątki zawierające nieprzeczytane odpowiedzi na nasze wiadomości wyróżnione są innym (niż biały i żółty) kolorem kółeczka obok ikony danego wątku, w którym zawarta jest odpowiedź.
 • Nowa książka adresowa!
 • W oknie adresowania wiadomości, adresy alternatywne są uporządkowane alfabetycznie.
 • Funkcja usuwania nadawców wiadomości z książki adresowej nie działała prawidłowo.
 • Do menu podręcznego podręcznej listy dodana opcja "Wykop" pozwalająca wrzucić wybrane linki do serwisu Wykop.pl.
 • Do menu podręcznego wiadomości dodane sub-menu "Internet".
 • Do menu podręcznego edytora dodane sub-menu "Internet", które pozwala (dla wyrazów pod kursorem) znaleźć synonimy, sprawdzić pisownię w słowniku ortograficznym i znaleźć je w Słowniku Języka Polskiego.
 • Zlikwidowany błąd z niszczeniem wiadomości podczas importu nowych wiadomości, gdy przed importem przeglądano załączniki używając zakładek.
 • Zlikwidowana możliwość tworzenia załączników w kodowaniach innych niż Base64/Quoted-Printable i yEnc (kto dzisiaj używa UUE? Kto pamięta, co to XXE?). Nie zostało zlikwidowane dekodowanie załączników UUE i XXE.
 • Przywrócona możliwość korzystania z zewnętrznego edytora (zewnętrznego programu).
 • Przy dodawaniu konta, domyślnie wybraną metodą uwierzytelniania SMTP była AUTH-NTLM zamiast "Najlepsza dostępna".
 • Ułatwione dodawanie nowych kont GMail do programu.
 • Poprawione odrysowywanie tooltipów pod Windows 2000 i starszymi.
 • Uaktualniona lista porad dnia.
 • Regenerowanie listy znanych handlerów URLi mogło się zawiesić, gdy użytkownik nie miał pełnych praw do komputera.
 • Dodana funkcja znajdowania ludzi na mapie Google.
 • Przy wysyłaniu postów na serwer wymagający uwierzytelniania, pojawiał się przestarzały requester. Requester pojawiał się również, gdy połączenie z serwerem zostało już nawiązane.
 • Poprawiona logika kodu dekodera MIME. Zdarzało mu się potraktować spacje w pierwszej linii treści jako symbol kontynuacji nagłówka i sparsować początkową część treści jako nagłówek.
 • Okienko z sugestiami adresów w edytorze wiadomości nie pojawiało się.
 • Zlikwidowane "piknięcie" po wciśnięciu klawisza enter, przy wybieraniu adresu z okienka sugestii adresów.
 • Jeśli zostanie zmieniony typ konta (z serwera NNTP na konto pocztowe i odwrotnie) bez poprawienia typu adresu, okienko sugestii wyswietlało śmieci. Teraz automatycznie koryguje typ adresu.
 • Program teraz sugeruje adresy nie tylko na podstawie istnienia w książce adresowej, ale także popularności (osoby do których najczęściej się pisze są najwyżej na liście). Dodana też opcja pozwalająca to wyłączyć (w konfiguracji) i zresetować (w oknie książki adresowej).
 • Zlikwidowane migotanie elementów listy sugerowanych adresów podczas poruszania myszką wewnątrz listy.
 • Zlikwidowany problem z zapychającym system edytorem wiadomości podczas próby zawinięcia linii w tekście o głębi cytatu większej niż maksymalna szerokość wiersza (przy włączonej opcji "zawiń przy otwarciu" uniemożliwiało to otwarcie edytora).
 • Dodana możliwość dołączania załączników do pisanej wiadomości, poprzez przeciąganie załączników z listy załączników w okienkach/panelach wiadomości.
 • Zmniejszone o 1/3 użycie pamięci przez kod generujący duże wiadomości przed wysyłką/zapisem/załączeniem.
 • Do podręcznej listy można wkleić na raz więcej niż jeden plik.
 • Można załączać pliki do pisanej wiadomości, poprzez skopiowanie ich w oknie Eksploratora Windows oraz użycie funkcji "Wklej jako załącznik" w edytorze.
 • Zlikwidowane błędy Access Violation wyskakujące przy zamykaniu okna edytora, gdy załączono wiadomości poprzez przeciąganie.
 • Zlikwidowany błąd Access Violation pojawiający się przy kasowaniu wiadomości.
 • Do przycisku "Dodaj załącznik" (na pasku narzędzi edytora) zostało podpięte menu.
 • Dodana możliwość dodawania do pisanej wiadomości załączników z czytanych wiadomości. Można to zrobić poprzez użycie podpiętego do przycisku "dodaj załącznik" menu.
 • Poprawiony kod sortujący po priorytecie. W pewnych okolicznościach miał tendencje do sypania błędami Access Violation.
 • Jeśli włączone było wygładzanie ClearType, tekst w okienku powiadomienia o nowej poczcie był poszarpany.
 • Wciśnięcie klawisza ESC podczas generowania podglądu załącznika powoduje przerwanie generowania.
 • Nieprawidłowe filtrowanie nazwy pliku powodowało błąd Access Violation przy próbie założenia konta z niedozwolonymi przez system plików znakami w nazwie użytkownika lub adresie serwera.
 • Zlikwidowany problem z wyjeżdżającym poza okno edytora panelem załączników.
 • Zlikwidowany błąd Access Violation wyskakujący podczas sprawdzania poczty, gdy część kont ma zapamiętane hasło, a część nie.
 • W widoku drzew wątków, temat najeżdżał na dane z następnej kolumny, jeśli kolumna "nadawca" znajdowała się za kolumną "temat" i była ukryta.
 • Po załadowaniu folderu, wiadomości czasami były sortowane wg innej kolumny, niż wybrana.
 • Szereg mało istotnych optymalizacji.
 • Sortowanie po temacie, nadawcy i odbiorcy oraz budowanie drzew wątków jest nawet 2,5x szybsze na systemach wielordzeniowych (z wieloma procesorami, z procesorami wielordzeniowymi i z procesorami obsługującymi HyperThreading).
 • Poprawione działanie funkcji czyszczenia (sprzątania) folderu. Usuwana jest poprawna ilość wiadomości i liczniki wiadomości w folderach są uaktualniane.
 • Tworzenie plików użytkowników (*.hcm) z poziomu okna wyboru użytkownika było niewykonalne.
 • Kilka optymalizacji w kodzie SSL i POP3.
 • W okienku wprowadzania loginu i hasła do konta (przed rozpoczęciem pobierania), gdy login jest zapamiętany, fokus obecnie jest ustawiany na polu wprowadzania hasła.
 • Okienko wyskakującego powiadomienia "kradło" fokus okienku wprowadzania loginu i/lub hasła.
 • Zlikwidowany szereg problemów z wyskakującymi błędami Access Violation podczas zarządzania pocztą (głównie podczas wyszukiwania), wynikający z niezaterminowania części łańcuchów w indeksach folderów.
 • Ściągnięcie kolumny (przeciągnięcie w lewo lub w prawo, a następnie nad lub pod listwę z nagłówkami kolumn) destabilizowało program.
 • Ikonki wiadomości w oknie wyszukiwarki nie pojawiały się.